UE

 

 

  1. Centrum innowacji STB realizuje projekt pt. „Opracowanie przełomowej technologii pozyskiwania niskocząsteczkowych osmoprotektantów o znaczeniu medycznym i farmaceutycznym ze szczepów bakterii ekstremofilnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 01. Komercjalizacja wiedzy, 01.01. Ekspansja przez innowacje, 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Realizacja projektu ukierunkowana jest na realizację prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowana zostanie przełomowa technologia pozyskiwania niskocząsteczkowych osmoprotektantów ze szczepów bakterii ekstremofilnych dla przemysłu medycznego i farmaceutycznego. Produkt znajdzie zastosowanie na rynku polskim oraz zagranicznym i skierowany będzie do producentów farmaceutyków, leków, suplementów, kosmetyków aptecznych.

Wartość dofinansowania: 5.237.520,00 zł

 

  1. Centrum Innowacji STB Sp. z o.o. s.k. w 2015 roku zakończyło realizację projektu pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe świadczące innowacyjne eko-usługi” współfinansowanego ze środków publicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. W wyniku realizacji projektu utworzono Centrum Badawczo – Rozwojowe skupione wokół innowacyjnych usług poświęconych biogazowi i zagospodarowaniu powstających w trakcie jego wytwarzania produktów odpadowych. Efektem projektu jest wprowadzenie do oferty trzech innowacyjnych usług:
  • Usługi w zakresie opracowania technologii zagospodarowania pofermentu
  • Usługi w zakresie opracowywania technologii fermentacji biogazowej w oparciu o badania w warunkach rzeczywistych
  • Eko-usługa związana z opracowaniem i wytwarzaniem innowacyjnych ekoefektywnych technologii i produktów

 

  1. Centrum Innowacji STB Sp. z o.o. w okresie 2012-2015 realizowało pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju projekt pt.

 

„Centrum Badawczo-Rozwojowe świadczące innowacyjne eko-usługi”

 

współfinansowany ze środków publicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych.

 

Wartość dofinansowania: 5.219.196,00 zł

 

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego