Realizacje

Centrum innowacji STB jest jednostką naukową kategorii A oraz posiada status centrum badawczo-rozwojowego.

 • Oferujemy sprawdzone procesy, które umożliwiają transfer i łączenie wiedzy naukowej z biznesem.
 • Posiadamy nowoczesne, gotowe do wykorzystania zaplecze laboratoryjne
 • Posiadamy własny zespół badawczy i wsparcie rozbudowanej sieci współpracy naukowo-badawczej w Polsce.
 • Śledzimy na bieżąco nowości technologiczne oraz uczestniczymy w targach i konferencjach branżowych
 • Badania przeprowadzimy przy wsparciu doświadczonych naukowców z wybranej dziedziny
 • Wyniki prac B+R obejmują przede wszystkim opracowanie procesu technologicznego, jako kluczowego elementu z punktu widzenia docelowego produktu, włączając wskazanie działań niezbędnych do wykonania przez wdrożeniem danego rozwiązania na rynek

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

SEKTOR PRZEMYSŁOWY

 • Innowacyjna pasywna szafa telekomunikacyjna o podwyższonej możliwości rozpraszania energii cieplnej
 • Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem typoszeregu łączników termoizolacyjnych do zastosowań w prefabrykacji
 • Opracowanie inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem
 • Opracowanie systemu okien renowacyjnych
 • Opracowanie technologii produkcji kostki brukowej o zwiększonej wytrzymałości i walorach estetycznych
 • Opracowanie technologii wywarzania folii przemysłowej
 • Opracowanie i budowa prototypu technologii wstępnej obróbki owoców

 

BADANIA NUMERYCZNE / IT

 • Prace B+R nad oprogramowaniem urządzenia do analizy dokładności pomiaru przemieszczania się obiektu w przestrzeni, w dynamicznych warunkach sesji sportów wodnych
 • Analizy numeryczne: przepływowe (wymiana ciepła) oraz wytrzymałościowe łączników termoizolacyjnych
 • Analiza numeryczna oraz przepływowa urządzenia / modułu zasilającego ogniwa Peltiera z możliwością rekuperacji ciepła spalin odpadowych wraz z systemem automatyki umożliwiającym maksymalizację konwersji energii elektrycznej
 • Analizy numeryczne szafy telekomunikacyjnej o powiększonej powierzchni wewnętrznej
 • Badanie numeryczne w zakresie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości
 • Opracowanie koncepcji renderingu automatycznego GPU/CPU za pośrednictwem hybrydowego superkomputera GPU/CPU

 

SEKTOR OZE

 • Eko-usługi związane z opracowaniem i wytwarzaniem innowacyjnych ekoefektywnych technologii i produktów
 • Opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości
 • Opracowanie urządzenia do odzysku ciepła kotłów opalanych pelletem, celem obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną
 • Opracowanie nowego produktu w postaci antybakteryjnej folii na potrzeby zakiszania materiału do procesu fermentacji
 • Opracowanie technologii w zakresie przetwarzania zapakowanych odpadów
 • Opracowanie technologii fermentacji biogazowej w oparciu o badania w warunkach rzeczywistych
 • Opracowanie udoskonalonej technologii produkcji paliwa biomasowego
 • Opracowanie założeń technicznych instalacji technologii biogazowej z technologią produkcji granulatu biomasowego
 • Opracowanie technologii fermentacji biogazowej, umożliwiającej optymalne zagospodarowanie masy pofermentacyjnej, w tym produkcji peletu

 

KOSMETYKA I FARMACEUTYKA

 • Opracowania metody biosyntezy i separacji unikatowych niskocząsteczkowych osmoprotektantów o szerokim potencjale aplikacyjnym
 • Wpływ AKG na wydolność fizyczną i psychiczną oraz poprawę elastyczności naczyń krwionośnych

 

HODOWLA I ŻYWIENIE ZWIERZĄT

 • Opracowanie produktu żywieniowego dla hodowli zwierząt, stanowiącego rozwiązanie problemu występowania zespołu IUGR u trzody chlewnej