Partnerzy

Partnerzy

Stworzyliśmy doskonale rozwiniętą sieć współpracy w Polsce i za granicami kraju

Zbudowaliśmy doświadczony zespół

Samodzielnie prowadzimy badania i analizy w wielu dziedzinach. Jednak realizacja projektów o pionierskim charakterze nierzadko wymaga dodatkowego wsparcia (naukowcy, badacze, specjaliści praktycy). Dlatego współpracujemy z instytucjami, które pomagają nam zakończyć projekty sukcesem.

Możemy się poszczycić jedną z najlepiej rozwiniętych sieci współpracy w Polsce. To ogromny kapitał, którym chętnie podzielimy się z Państwem.

Nasi Partnerzy

Centrum Innowacji STB współpracuje m.in. z:

 • Naukowcami z Politechniki Gdańskiej
 • Naukowcami z Uniwersytetu Technologicznego – Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym
 • Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym
 • Gdańskim Parkiem Naukowo-Technicznym (Pomorskie Centrum Biznesu)
 • Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym – Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka na Ukrainie, Wydział biochemii I Biotechnologii
 • Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. Ołeksandra Bohomołcia na Ukrainie
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie – ChemSpin

Chętnie doradzimy Państwu, jak możemy wesprzeć projekt. W celu uzyskania szczegółówzachęcamy do kontaktu z nami.

Mamy świadomość jakie wartości dodane i efekt synergii generują projekty i działania realizowane w partnerstwie, zwłaszcza poprzez wymianę doświadczeń i know-how, dlatego jesteśmy członkiem Klastrów, organizacji zrzeszające MŚP działające w pokrewnych branżach, bądź na jednym obszarze geograficznym. Dodatkowo zainicjowaliśmy powstanie Porozumienia zrzeszającego jak dotąd 5 podmiotów sektora MŚP, zlokalizowanych w 5 województwach, którego celem jest opracowanie i zrealizowanie projektu badawczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnej usługi, dedykowanej firmom, organizacjom i jednostkom naukowym, które wykorzystują moce obliczeniowe w prowadzonej działalności gospodarczej, naukowej, czy badawczej.