Modelowanie CFD

Modelowanie CFD

Numeryczna mechanika płynów Computational Fluid Dynamics (CFD) jest to metodą symulacji zachowania się układów, procesów i urządzeń związanych z: przepływem gazów i cieczy, wymiany ciepła i masy, reakcji chemicznych i innych podobnych zjawisk fizycznych.

 

ZALETY MODELOWANIA CFD

  • obliczenia uzyskane za pomocą programów do CFD umożliwiają na uzyskanie informacji o przepływie płynu (prędkości, ciśnienia), przepływie ciepła (temperatura) i innych zjawisk np. spalanie, zjawiska elektromagnetyczne
  • w procesie projektowania, przeprojektowania i/lub modernizacji urządzeń dzięki zastosowaniu CFD uzyskuje się możliwość przeprowadzenia analiz zjawisk związanych z przepływem płynów ograniczając przy tym konieczność przeprowadzenia badań doświadczalnych co znacznie obniża koszty przedsięwzięcia.
  • jest to bardzo mocne narzędzie inżynierskie, które wspiera proces projektowy i pozwala z dużą dokładnością obliczyć wiele procesów przemysłowych.
  • dzięki obliczeniom numerycznym można przybliżyć charakterystykę procesu, wpływ elementów konstrukcyjnych na proces, przeanalizować reakcje chemiczne np. spalania

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

  • Przemysł samochodowy – kolektor silnika spalinowego – przeprojektowanie konstrukcji kolektora pod względem wyrównanie podawania powietrza do cylindrów
  • Petrochemia – aparat osuszający w instalacji petrochemicznej – analiza spadku ciśnienia czynnika przepływającego przez aparat
  • Energetyka – piec przemysłowy – wyznaczanie temperatury spalin na wlocie instalacji.