Edukacja

Wspomagamy

edukację

Szkolimy biznes i nowe pokolenia naukowców

Jesteśmy jednostką naukową

Z dumą przyjęliśmy fakt, że Centrum Innowacji STB otrzymało status jednostki naukowej. Nowoczesne nauczanie to dla nas nie tylko wiedza książkowa. Stawiamy nacisk przede wszystkim zbieranie realnych doświadczeń.

Szkolimy biznes

Podnosimy kwalifikacje pracowników firm, które prowadzą badania i analizy. To idealna okazja, aby Państwa zespół przygotował się do nowych wyzwań, wypracował dodatkowe korzyści biznesowe na rzecz pracodawcy.

Chętnie doradzimy Państwu, jak możemy wesprzeć pracowników. Aby uzyskać więcej szczegółów proszę zadzwonić lub napisać do nas

Popularyzujemy nauki ścisłe

Wiemy, że dzięki praktycznym doświadczeniom młodzi ludzie przyswajają wiedzę łatwiej, a nauka jest bardziej atrakcyjna. Tylko w ten sposób możemy zachęcać kolejne pokolenia Polaków do zdobywania wykształcenia.

Dlatego wyznaczyliśmy sobie ambitny cel. Chcemy angażować się w działania, które popularyzują nauki ścisłe wśród młodzieży. Działamy w liceach ogólnokształcących i gimnazjach. Pamiętamy też o praktycznym przygotowaniu zawodowym.

Działamy we współpracy z EduLab (Gdański Park Naukowo-Technologiczny). Organizujemy zajęcia laboratoryjne dla uczniów. Mają one charakter warsztatów – ta formuła zajęć daje doskonałe rezultaty.

Przykładowa tematyka zajęć:

W trakcie warsztatów laboratoryjnych poruszamy tematy takie, jak:

  • Środki czystości i kosmetyki.
  • Mieszanina, a związek i roztwory koloidalne.
  • Metody rozdzielania mieszanin.
  • Kwasy i zasady – otrzymywanie, właściwości, wskaźniki.
  • Sole. Otrzymywanie i właściwości chemiczne.
  • Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole jedno- i wielowodorotlenowe oraz fenole, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, estry, amidy.
  • Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów – cukry proste i złożone oraz nukleotydy, aminokwasy, białka.
  • Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
  • Reakcje Red-ox związków chromu i manganu.
  • Elektroliza.