CSR

CSR

Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, która przynosi korzyści gospodarce i społeczeństwu

Ważną częścią naszej działalności jest odpowiedzialność społeczna

Wierzymy, że sam sukces biznesowy to za mało. Prawdziwie pozytywne zmiany społeczne przynieść może tylko odpowiedzialnie prowadzona działalność gospodarcza.

W Centrum Innowacji STB opieramy kulturę organizacyjną na zaufaniu, odpowiedzialności, a przede wszystkim przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.

Chcemy prowadzić działalność w sposób zrównoważony i prowadzić dialog

Inwestorzy i klienci, pracownicy, lokalne społeczności – każda strona może mieć realny wpływ na decyzje biznesowe, które przyczyniają się do pozytywnych zmian. Dlatego jesteśmy otwarci na rozmowę.

ŚRODOWISKO

Od prawie 10 lat specjalizujemy się w Odnawialnych Źródłach Energii. Wiemy, jak, jak ważne jest kreowanie takich rozwiązań, które wpływają korzystnie na zasoby przyrody. Jesteśmy producentem energii z OZE. Dzięki temu zmniejszamy emisję zanieczyszczeń powstających przy wytwarzaniu energii. W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej opracowujemy innowacyjne technologie OZE dla naszych inwestorów. Śledzimy nowości technologiczne w tej dziedzinie, uczestniczymy w targach i konferencjach branżowych.

ASPEKTY SPOŁECZNE

Uwzględniamy interes społeczny w naszych działaniach. Nie tylko rozwijamy nowe produkty i usługi, ale także usprawniamy nasze relacje z otoczeniem. Prowadzimy biznes w sposób społecznie odpowiedzialny, korzystny dla otoczenia, sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi, z poszanowaniem praw człowieka. Wiemy, jak ważne jest budowanie pozytywnego wizerunku w oczach kontrahentów, urzędów, a także społeczności lokalnej, ponieważ przekłada się to na długofalową współpracę z partnerami biznesowymi, pozytywny klimat dla prowadzenia biznesu w kręgach lokalnej administracji i społeczeństwie.

PRACOWNICY

Nasi pracownicy to najcenniejszy kapitał przedsiębiorstwa. Oni decydują o wiedzy firmy, jej możliwościach tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego identyfikujemy i wspomagamy rozwój talentów, czy predyspozycji naszych pracowników. Rozwijamy się, ponieważ takie działania przynoszą korzyści w postaci kreatywnych, innowacyjnych pomysłów. To z kolei rozszerza firmową bazę wiedzy, umiejętności i porozumienia, co jest ważne dla realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstwa. Jakość i trwałość relacji naszych pracowników stanowi o sile i potencjale przedsiębiorstwa. Dobra atmosfera wśród pracowników owocuje lepszymi wynikami. Zdajemy sobie sprawę, że pracownik spełniony w życiu osobistym wykonuje swoje zadania profesjonalnie. Dlatego jesteśmy otwarci na inicjatywy pracowników, które zapewniają harmonijne łączenie życia rodzinnego i zawodowego.

Chętnie doradzimy Państwu, jak możemy wesprzeć projekt. W celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu z nami.