Centrum Innowacji z kategorią naukową „A”

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż z dniem 30 listopada 2017r., Centrum Innowacji STB otrzymało kategorię naukową „A”, przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Decyzja jest potwierdzeniem (przez zewnętrzny, w pełni niezależny podmiot) wysokiej jakości świadczonych przez Centrum usług badawczo-rozwojowych, uznaniem dla osiągnięć naukowych naszej kadry oraz dowodem doskonalenia naukowego (w okresie 15 lipiec 2016-29 listopad 2017 mieliśmy nadaną kategorię naukową „B”).